Privacy Statement Yogastudio Unmani

Inleiding

Yogastudio Unmani neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@unmani.nl.


Wie is Yogastudio Unmani?

Yogastudio Unmani is de eenmanszaak Something Inside (handelsnaam Yogastudio Unmani), kantoorhoudende te (3604 DL) Maarssen aan Dr. R. van Lutterveltstraat 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50515128.

Yogastudio Unmani is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yogastudio Unmani de verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe gebruikt Yogastudio Unmani jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Yogastudio Unmani persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Yogastudio Unmani voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Yogastudio Unmani worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie en financiële administratie

 • Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct, affiliate en social  marketing, retargeting en nieuwsbrief

 • Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

 • Gegevens: Surfgedrag, Locatie
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden

 • Gegevens: Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

 • Gegevens: Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie

 • Gegevens: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, inhoud van het bericht
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Cameratoezicht

 • Gegevens: Bewakingsvideo
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: 14 dagen

Yogastudio Unmani heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?


Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Yogastudio Unmani over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Yogastudio Unmani. Je kunt verzoeken dat Yogastudio Unmani je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Yogastudio Unmani te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Yogastudio Unmani of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Yogastudio Unmani te verkrijgen. Yogastudio Unmani zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Yogastudio Unmani je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Yogastudio Unmani

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@unmani.nl. Yogastudio Unmani zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Yogastudio Unmani een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Yogastudio Unmani je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Wat zijn jouw rechten?


De gegevens worden doorgegeven aan: Momoyoga, Moneybird, Molly en Mailchimp.

Het kan zijn dat Yogastudio Unmani verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Ontvangers van de persoonsgegevens


Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Yogastudio Unmani worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Yogastudio Unmani worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Yogastudio Unmani ze?


Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?


Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Yogastudio Unmani je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@unmani.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Yogastudio Unmani jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@unmani.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?