Wij nemen privacywetgeving serieus (AVG/GDPR)

25 mei is een datum die inmiddels bij veel mensen bekend is: op die datum gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens officieel over in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Online verzamelen we met zijn allen ongemerkt veel persoonsgegevens, bijvoorbeeld via contactformulieren, nieuwsbrief inschrijvingen en Google Analytics. Uitgangspunt binnen de AVG is dat persoonsgegevens 'passend en doelmatig' beveiligd moeten worden.

Wij hebben de volgende stappen ondernomen:

  1. Onze Privacy Statement aangepast in lijn met de nieuwe wetgeving. De volledige tekst lees je hier.
  2. Met de partijen waarmee we samenwerken voor het verlenen van onze dienstverlening sluiten we verwerkingsovereenkomsten. Dit zijn Momoyoga, Moneybird en Molly.
  3. De mailing list wordt met Mailchimp beheerd.
    • Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden specifieke GDPR vragen gesteld.
    • Als nieuw lid ontvang je eerst een email of je de nieuwsbrief wilt gaan ontvangen. 
    • In ieder nieuwsbericht kon je je al gemakkelijk afmelden. Wij gaan je niet vragen of je  opnieuw wilt aanmelden. Mocht je nu willen afmelden, dan kan dat via deze link.

We denken dat we je op deze manier passend geïnformeerd hebben over de komende wetgeving en hoe we hierop hebben geacteerd.