Inspiratie van Lana voor haar lessen op maandagavond! Thema: Santosha

Yoga is meer dan alleen het oefenen van de houdingen op je mat. Yoga kan gezien worden als een volledige levenswijze, of een levensfilosofie. En in die levenswijze passen elementen als beweging, ontspanning en meditatie. Maar dat is niet alles - aan al die verschillende aspecten van yoga liggen een aantal basisprincipes ten grondslag, de yamas en niyamas. De yama’s zijn een soort ethische regels of normen en waarden die je helpen op verantwoorde wijze te leven. En de niyama’s zijn richtlijnen of manieren om die principes na te leven.

Een van die principes, onderdeel van de niyama’s, is santosha, of tevredenheid. Dat betekent zoveel als tevreden zijn met wat je hebt, zonder telkens naar meer of beter te verlangen. Het principe van santosha helpt je om stil te staan bij wat je nodig hebt, waardoor je misschien wat eenvoudiger kunt gaan leven. Het helpt je om te filteren wat werkelijk van waarde is in het leven. Bijvoorbeeld diepe vriendschappen, een veilig thuis of zingeving in je werk. Als je je dan realiseert dat je helemaal niet veel nodig hebt, en misschien wel meer hebt dan je zou kunnen wensen, vergroot dat je gevoel van dankbaarheid en tevredenheid in het leven.

Santosha kan ook gaan over hoe je naar jezelf kijkt, en wat je van jezelf vraagt. Als je tevreden bent met wie je bent, kun je jezelf volledig accepteren, zonder te oordelen of te bekritiseren. Zo bouw je een gezonde relatie met jezelf op - dit kan een heel bevrijdend gevoel zijn. Je kunt natuurlijk werken aan jezelf, jezelf ontwikkelen - ook dat is een belangrijk onderdeel van yoga - maar je mag tevreden zijn met waar je nu staat en wie je nu bent, op dit moment.

Schermafbeelding 2018-07-03 om 14.16.34.png