Raja Yoga

Professionele Yoga Training met Roel

Introductie | Iets voor jou? | Basisopleiding | Docentenopleiding | Meesteropleiding | Achtergrond | Boeken | Agenda


Raja Yoga Docentenopleiding

In 2018/2019 is het eerste jaar van de docentenopleiding gegeven in onze yogastudio.

De verwachting is dat het eerstvolgende eerste jaar van de docentenopleiding in augustus van 2020 van start zal gaan.

In de traditie van Sri Yogacarya Ajita Maharaja, gegeven door zijn leerling: Roel

Certificering

De Docentenopleiding beantwoordt ruimschoots aan de standaard van 500 uren van de Internationale Yoga Federatie.
Je kunt het officiële certificaat op het einde halen.

Docentenopleiding

Je hebt de Basisopleiding gevolgd en je wilt je verder ontwikkelen en alles weten over de diepe achtergronden van de heilige Yoga wetenschap. Misschien denk je daarbij aan les geven, maar dan op een enthousiaste en gefundeerde wijze.

In de Docentenopleiding ligt de nadruk op Raja Yoga. Daarbij hanteren we de uitspraak van de Hatha Yoga Pradipika, de bijbel van Hatha Yoga: "Iemand kan geen perfectie in Raja Yoga verkrijgen zonder Hatha Yoga, noch perfectie in Hatha Yoga zonder Raja Yoga". Je begrijpt dat in deze opleiding nog een groot deel Hatha Yoga voorkomt.

Toelatingseis

Vooropleiding: Basisopleiding bij Yogastudio Unmani of bij Ajita in Ilpendam.

De opleiding bestaat uit

120 wekelijkse lessen van 2,5 uur, verspreid over drie jaar.

Deze Docentenopleiding omvat samen met de voorafgaande Basisopleiding behalve 480 lesuren/contacturen ca 320 uur zelfstudie/c.q. niet begeleide uren.

De indeling van een les

 • een half uur:  fysieke houdingen (Asana’s);

 • een half uur:  een energiebeheersing oefening (Pranayama) en een energiezegel (Mudra);

 • drie kwartier:  concentratie (Dharana), meditatie (Dhyana) of een contemplatieoefening (Samadhi);

 • drie kwartier:  lezing over een theoretisch onderwerp met praktische voorbeelden en discussiemogelijkheid.


Doelstelling

Het doel van de Docentenopleiding is je vaardigheid en bekwaamheid bij te brengen op de enige geldige, oeroude, traditionele manier, zodat je Verlichting en Zelfrealisatie bereikt, waardoor je een echte Guru of Yogadocent/e kunt worden.

De onderwerpen van de lessen omvatten o.a.

Behalve een herhaling/verdieping van de vorige opleiding:

 • Subtiele anatomie (Atma Vidya):

  • Grof lichaam (Sthula Sharira) en aspecten:

   • Voedsel omhulsel (Annamaya Kosha)

   • Vitaal omhulsel (Pranamaya Kosha)

  • Subtiel lichaam (Sukshma Sharira) en aspecten :

   • Mentaal omhulsel (Manomaya Kosha)

   • Astraal omhulsel (Vijnanamaya Kosha)

  • Innerlijk orgaan (Anthakarana) en delen:

   • Verstand (Manas)

   • Intellect (Buddhi)

   • Ego (Ahamkara)

    • Geheugen (Citta)

     • Energiewervelingen (Vritti’s)

     • Soorten energiewervelingen

  • Oorzakelijk lichaam (Karana Sharira) en aspecten:

   • Zaligheid omhulsel (Anandamaya Kosha)

   • Gouden omhulsel (Hiranyamaya Kosha)

  • Communicatie met Brahman (Brahmarandra)

  • Controle over grove elementen (Bhuta’s)

  • Controle over subtiele elementen (Tanmatra’s)

  • Controle over zintuigen (Jnanendriya’s)

  • Controle over motoriek (Karmendriya’s)

  • Realisatie van het Zelf (Atman)

  • Realisatie van de indrukken (Samskara’s)

  • Realisatie van het onderscheidingsvermogen (Viveka Khyati)

  • Realisatie van de essentiële aard (Svarupa Sthiti)

  • Realisatie van de dood en de wedergeboorte (Samsara)

  • Hatha Yoga Pradipika van Svatmarama

  • Yoga Sutra's van Patanjali


Wanneer je door twee meesters erkend wordt, kun je je zelf als Yogadocent/e beschouwen. Dat is de traditie in Yoga sinds vele eeuwen.

Erkenning

Je vraagt een diepgaand persoonlijk gesprek aan met je meester op het einde van de Docentenopleiding. Uiteraard doe je dit pas wanneer je meent voldoende de stof te hebben verwerkt. Erkenning als docent en toetsing van de kwaliteit van de kennis gebeurt dan volgens traditie: een echte Yogadocent/e is herkenbaar aan zijn/haar kennis van de Mudra’s of energiezegels. 


Je bent definitief ingeschreven zodra je het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend hebt.

Kosten van de Docentenopleiding

De prijs van een les van 2,5 uur is € 34,-. In totaal zijn er 120 lessen, verspreid over drie jaar, samen € 4.080,-,  exclusief lesboeken. Per schooljaar betaal je dus € 1.360,-.

Hiervoor ontvang je een factuur per e-mail nadat we jouw inschrijfformulier hebben ontvangen.

Wij verzoeken je dit bedrag vóór de aanvang van de lessen te storten. Je kunt ook betalen in 10 maandelijkse termijnen van € 136,- vanaf 1 september t/m 1 juni van het betreffende schooljaar.