Raja Yoga

Professionele Yoga Training met Roel

Introductie | Iets voor jou? | Basisopleiding | Docentenopleiding | Meesteropleiding | Achtergrond | Boeken | Agenda


Misschien vreemd genoeg, maar iedereen kan Yoga beoefenen. Ook jij. Daarvoor heb je alleen goede wil nodig. Je hoeft niet perse jong, soepel of krachtig te zijn. Ons systematisch, oeroud systeem en de tijd zorgen voor alles. Je volgt daarbij je eigen tempo, binnen je specifieke mogelijkheden. Je docent, Roel helpt bij vragen of problemen.

Is Yoga iets voor jou

Van oudsher leren de wijzen uit het Oosten ons dat je door beoefening van Yoga gelukkig kunt worden. Onze volledige, duizenden jaren oude klassieke training is daar echter wel voor nodig. Deze omvat alle huidige vormen van Yoga. In het begin ligt de nadruk op Hatha Yoga, later op Raja Yoga en uiteindelijk op Karma Yoga. Kortom, een ideale Yoga training.

Onze school, Yogastudio Unmani, biedt sinds 2016 deze complete Yoga training aan. Wij hanteren daarbij de volgende beproefde en succesvolle structuur: 

 • een grondige Hatha Yoga training als de beste Basisopleiding,

 • een diepgaande Raja Yoga training, die je omwille van zijn kwaliteit een echte Docentenopleiding kunt noemen,

 • en een hoogstaande Karma Yoga training, die je omwille van zijn ultieme consequenties als een unieke Meestersopleiding kunt zien.

De theoretische achtergrond is gebaseerd op de fundamentele Sanskriet-geschriften en de methode van de oude zieners (Rishi’s), die sinds mensengeheugenis in alle echte Yogascholen wordt gebruikt: door realisatie van bepaalde onbewuste aspecten kan een mens tot een betere coördinatie komen, zijn ware ‘IK’ ontdekken en de hoogste bewustzijnsniveau’s bereiken.

De inhoud mag dan zeer orthodox zijn, de aanpak is bijzonder: je bent vrij en je beslist zelf wat je wilt en wanneer het je uitkomt. Alleen dankzij deze elementen is er een groei mogelijk van je intellect. Je krijgt de kans tot Zelf-realisatie te komen. Misschien ligt voor jou meesterschap in het verschiet. Onze school zorgt hierbij voor een open en uitdagende sfeer.

Onze combinatie van orthodoxe inhoud en bijzondere aanpak heeft van meet af aan een verfrissend resultaat tot gevolg: je lichaam wordt zuiverder, gezonder en sterker, je klachten en kwalen verdwijnen en de kwaliteit van je concentratie schiet vooruit. Deze gevolgen zijn indrukwekkend en voor het eerst volledig in overeenstemming met de oorspronkelijke Yoga-geschriften. Yoga is geen starre discipline meer, maar een levend en boeiend geheel.

Het geheel aan technieken, de voornoemde methode op inhoudelijk vlak en de aanpak zijn sinds 1984 succesvol beproefd. 

Het is duidelijk dat een mens zichzelf systematisch moet aanpakken, indien hij zich goed wil ontwikkelen. De fysieke, morele, emotionele, vitale, mentale en spirituele krachten die hij hanteert binnen zijn wezen, zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Groei in de ene of de andere kracht brengt onevenwichtigheid van het totaal teweeg, tenzij je weet in te spelen op de nieuwe situatie.


In de loop van vele eeuwen is de kracht van dit oorspronkelijk systeem in acht stappen duidelijk gebleken. Bewonderaars hebben het toen de eretitel "Koninklijk" gegeven. Vandaar de thans algemeen aanvaarde naam Raja Yoga of Koninklijke Yoga. Zoveel moois had je niet verwacht van Yoga, niet?

Er zijn acht stappen in Yoga

Er zijn acht duidelijke, opeenvolgende stappen in de oeroude Yoga training om je bewustzijn langzaam maar zeker naar de hoogste spirituele niveau’s te brengen: 

 1. Morele principes (Yama’s): Eerst word je je bewust van alle bestaande gewoonten op het gebied van geweld, leugen, diefstal, onkuisheid en begeerte. Door deze principieel niet te accepteren krijg je meer tijd om na te denken en je standpunt terzake goed te bepalen. Je krijgt hierdoor veel meer rust.

 2. Morele idealen (Niyama’s): Aansluitend kun je dan een stevig fundament leggen voor je leven door zuiverheid, tevredenheid, soberheid, Zelf-studie en overgave aan de Allerhoogste te beoefenen.

 3. Fysieke houdingen (Asana’s): Dan kun je lichamelijke gezondheid, kracht en soepelheid verkrijgen door fysieke houdingen.

 4. Energiebeheersing (Pranayama): Omdat je energiekanalen door de voorafgaande stappen grotendeels vrijgemaakt zijn van knelpunten, kun je vervolgens met de beheersing van je energiestromen beginnen en je vitaliteit en kracht drastisch verhogen.

 5. Onthechting (Pratyahara): Hierdoor word je echter ook veel gevoeliger op zintuiglijk en motorisch vlak, zodat dan terugtrekking van energie of onthechting een pure noodzaak is om je emotionele en mentale rust te behouden.

 6. Concentratie (Dharana): Door concentratie van je aandacht op een enkel gekozen object verhoogt je mentale kracht.

 7. Meditatie (Dhyana): Wanneer er geen onderbrekingen meer optreden in je concentratie heb je meditatie bereikt, of eenpuntige gerichtheid van je aandacht.

 8. De hoogste stap, contemplatie (Samadhi): Tenslotte verkrijg je ware kennis, geluk en vreugde, samen met het ontwaken van para-normale vermogens, door de geweldige kracht van contemplatie, de techniek van beheersing van het bovenbewustzijn.


Wat moet je doen om deel te nemen aan de training?

 1. Eerst zorg je dat je kennis genomen hebt van deze hele website.

 2. Je zorgt dat je voldoende tijd beschikbaar hebt.

 3. Je kunt dan Rahul het liefst mailen info@unmani.nl of bellen (0654377400) om kennis te maken en te voelen of het klikt.

 4. Zo ja, dan maak je een afspraak met hem voor een intakegesprek. Dit kan eventueel ook op een van de informatieavonden.

 5. Als het allemaal goed voelt, vul je het inschrijfformulier in.

 6. Je bent definitief ingeschreven wanneer we je inschrijfformulier ingevuld en ondertekend ontvangen hebben.

 7. Na ontvangst van je inschrijfformulier krijg je per e-mail een factuur opgestuurd.

 8. Je dient het bedrag van de factuur vóór de aanvang van de lessen te storten.
  Je kunt ook betalen in 10 gelijke maandelijkse termijnen vanaf 1 september t/m 1 juni van het betreffende schooljaar.